My ubezpieczamy
Ubezpieczenia OC AC NNW ASS
Szukaj 
 >
790 500 881 lub 790 500 882
Kliknij tutaj i wejd藕 na stron臋 g艂贸wn膮 lub tutaj aby wr贸膰i膰 do poprzednio ogl膮danej strony.
background image
1
TM/OW025/1210
POSTANOWIENIA OG脫LNE
搂 1
1. Na podstawie niniejszych Og贸lnych Warunk贸w Ubezpieczenia
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze艅 Ergo Hestia SA w Sopocie,
zwane dalej 鈥濽bezpieczycielem鈥 zawiera umowy ubezpieczenia
odpowiedzialno艣ci cywilnej z przewo藕nikami uprawnionymi do
wykonywania odp艂atnie przewozu przesy艂ek towarowych w krajowym
ruchu drogowym, zwanymi dalej 鈥濽bezpieczaj膮cymi鈥.
2. Ubezpieczaj膮cy mo偶e zawrze膰 umow臋 ubezpieczenia na cudzy
rachunek (na rachunek Ubezpieczonego).
3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek,
postanowienia niniejszych Og贸lnych Warunk贸w Ubezpieczenia
stosuje si臋 odpowiednio do osoby, na rachunek kt贸rej zawarto umow臋
ubezpieczenia.
搂 2
Umowy ubezpieczenia mog膮 by膰 zawierane na uzgodnionych przez
strony w formie pisemnej warunkach, odbiegaj膮cych od postanowie艅
niniejszych Og贸lnych Warunk贸w Ubezpieczenia.
DEFINICJE
搂 3
W rozumieniu niniejszych og贸lnych warunk贸w ubezpieczenia za:
1.
AGD - uwa偶a si臋 w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce przedmioty, sprz臋ty
i urz膮dzenia u偶ywane powszechnie w gospodarstwach domowych:
czajniki, ekspresy do kawy, kuchenki, lok贸wki, lod贸wki, mikrofal贸wki,
odkurzacze, okapy, piekarniki, p艂yty grzewcze, pralki, pralkosuszarki,
roboty kuchenne, suszarki, wagi, zamra偶arki, zmywarki, 偶elazka.
2.
Alkohol - uwa偶a si臋 napoje i p艂yny o zawarto艣ci czystego alkoholu
etylowego powy偶ej 2%.
3.
Dzie艂a sztuki, zbiory 铿乴atelistyczne i numizmatyczne - uwa偶a si臋
wymienione poni偶ej rzeczy ruchome, ich cz臋艣ci lub ich zespo艂y:
a) oryginalne dzie艂a plastyczne, rzemios艂a artystycznego i sztuki
u偶ytkowej,
b) kolekcje stanowi膮ce skatalogowane zbiory przedmiot贸w
zgromadzonych i uporz膮dkowanych wed艂ug koncepcji os贸b, kt贸re te
kolekcje tworzy艂y,
c) skatalogowane numizmaty, zbiory 铿乴atelistyczne oraz pami膮tki
historyczne, a zw艂aszcza militaria, sztandary, piecz臋cie, odznaki,
medale i ordery,
d) wytwory techniki, a zw艂aszcza urz膮dzenia, 艣rodki transportu
oraz maszyny i narz臋dzia 艣wiadcz膮ce o kulturze materialnej,
charakterystyczne dla dawnych i nowych form gospodarki,
dokumentuj膮ce poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
e) skatalogowane materia艂y biblioteczne,
f) wytwory sztuki ludowej i r臋kodzie艂a oraz inne obiekty etnogra铿乧zne,
g) przedmioty upami臋tniaj膮ce wydarzenia historyczne b膮d藕
dzia艂alno艣膰 wybitnych osobisto艣ci lub instytucji.
4.
Franszyz臋 redukcyjn膮 - uwa偶a si臋 kwot臋, o jak膮 ubezpieczyciel
pomniejsza nale偶ne 艣wiadczenie ubezpieczeniowe.
5.
Inne dokumenty - uwa偶a si臋 wszystkie dokumenty, kt贸re
w rozumieniu niniejszych warunk贸w nie s膮 warto艣ciami pieni臋偶nymi.
6.
Kierowc臋 - uwa偶a si臋 osob臋 铿亃yczn膮 kieruj膮c膮 pojazdem
i wykonuj膮c膮 przew贸z 艂adunku.
7.
Kon铿乻kat臋 towaru - uwa偶a si臋 przej臋cie przesy艂ki towarowej przez
organa pa艅stwowe.
8.
Kontener - zgodnie z Konwencj膮 o bezpiecznych kontenerach
z dnia 2 grudnia 1972 roku uwa偶a si臋 urz膮dzenie transportowe:
a) o charakterze trwa艂ym i wystarczaj膮co mocne, aby mog艂o by膰
wielokrotnie u偶yte,
b) zaprojektowane specjalnie do u艂atwiania przewozu 艂adunk贸w
jednym lub kilkoma rodzajami 艣rodk贸w transportu, bez potrzeby
prze艂adunk贸w po艣rednich,
c) zaprojektowane tak, aby mog艂o by膰 zamocowane oraz aby mo偶na
nim by艂o 艂atwo manipulowa膰 i w tym celu wyposa偶one w naro偶a
zaczepowe,
d) o takich rozmiarach, 偶e powierzchnia zawarta mi臋dzy czterema
zewn臋trznymi dolnymi naro偶ami wynosi:
F!-,(+,'#(lo+2 (150 st贸p kwadratowych) lub
F!-,(+,'#(r+2 (75 st贸p kwadratowych), je偶eli jest wyposa偶one
w g贸rne naro偶a zaczepowe.
Okre艣lenie 鈥瀔ontener鈥 nie obejmuje pojazd贸w, cz臋艣ci pojazd贸w,
nadwozi wymiennych ani opakowa艅 towar贸w.
鈥濶aro偶a zaczepowe鈥 oznaczaj膮 urz膮dzenia z otworami
i powierzchniami czo艂owymi, zamocowane w g贸rnych lub dolnych
naro偶nikach, s艂u偶膮ce do manipulowania kontenerem, jego pi臋trzenia
lub zamocowania.
9.
Kosmetyki - uwa偶a si臋 ka偶dy produkt przeznaczony do kontaktu
z zewn臋trznymi cz臋艣ciami cia艂a ludzkiego lub z臋bami i jam膮 ustn膮
oraz w艂osami w celu czyszczenia, ochraniania, perfumowania,
upi臋kszania, utrzymywania ich w dobrym stanie lub zmiany wygl膮du.
10.
Licencj臋 - uwa偶a si臋 decyzj臋 administracyjn膮 wydan膮 przez
ministra w艂a艣ciwego do spraw transportu lub okre艣lony w ustawie
organ samorz膮du terytorialnego, uprawniaj膮c膮 do podejmowania
i wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie krajowego
transportu drogowego.
11.
Materia艂y niebezpieczne - uwa偶a si臋 materia艂y sklasy铿乲owane
przez mi臋dzynarodow膮 umow臋 dotycz膮c膮 drogowego
przewozu towar贸w i 艂adunk贸w niebezpiecznych (ADR) z dnia
30 wrze艣nia 1957 roku - zwana dalej Umow膮 ADR oraz okre艣lone
przez Ustaw臋 o przewozie drogowym towar贸w niebezpiecznych
z dnia 28 listopada 2002 roku.
Og贸lne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialno艣ci
Cywilnej Przewo藕nika Drogowego w Ruchu Krajowym
KOD: AB OCPDK
/
background image
TM/OW025/1210
2
12.
Osoby za kt贸re Ubezpieczaj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 -
uwa偶a si臋, osoby kt贸rym Ubezpieczaj膮cy zleca wykonanie przewozu
i wydaje towar w celu przetransportowania lub przy pomocy kt贸rych
przew贸z wykonuje.
13.
Pozostawienie pojazdu bez opieki - rozumie si臋 铿亃yczne
opuszczenie i pozostawienie przez kierowc臋 pojazdu/naczepy wraz
z przesy艂k膮 towarow膮. Za pozostawienie bez opieki nie uwa偶a
si臋 pozostawienia pojazdu zwi膮zanego z koniecznym postojem
wymuszonym przepisami o przestrzeganiu czasu pracy kierowcy,
operacjami za艂adunku i roz艂adunku, konieczno艣ci膮 tankowania,
skorzystania z toalety na stacji paliw oraz wezwania pomocy
w przypadku awarii lub wypadku drogowego, jak r贸wnie偶
pozostawienie na parkingu, kt贸ry 艣wiadczy us艂ug臋, ma nazw臋
parkingu strze偶onego i wystawia przewo藕nikowi kwit przyj臋cia 艣rodka
transportu pod piecz臋/doz贸r, jednak偶e pod bezwzgl臋dnym warunkiem
uprzedniego maksymalnego zabezpieczenia pojazdu przez wyj臋cie
kluczyka ze stacyjki, zamkni臋cia zamk贸w i innych otwor贸w mog膮cych
umo偶liwi膰 dost臋p do towar贸w lub pojazdu, uruchomienie system贸w
alarmowych lub innych zabezpiecze艅 b臋d膮cych na wyposa偶eniu
pojazdu i naczepy. Dla obj臋cia ochron膮 ubezpieczeniow膮 post贸j
w trakcie przerwy w czasie pracy kierowcy musi mie膰 miejsce na
parkingach przeznaczonych dla pojazd贸w ci臋偶arowych, o艣wietlonych,
monitorowanych lub dozorowanych.
14.
Pracownika Ubezpieczaj膮cego - uwa偶a si臋 osob臋 铿亃yczn膮
zatrudnion膮 przez Ubezpieczaj膮cego na podstawie umowy o prac臋 lub
na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.
15.
Przekazanie towaru nieuprawnionemu odbiorcy - uwa偶a si臋
wydanie przesy艂ki osobie kt贸ra nie by艂a odbiorc膮 lub nadawc膮
wskazanym w li艣cie przewozowym.
16.
Przesy艂k臋 towarow膮 - uwa偶a si臋 rzeczy przyj臋te do przewozu
na podstawie wystawionego na Ubezpieczaj膮cego lub jego
zleceniodawc臋 listu przewozowego lub innego dokumentu
przewozowego spe艂niaj膮cego wymogi Ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku Prawo przewozowe.
17.
Rabunek - uwa偶a si臋 zab贸r przesy艂ki towarowej przy u偶yciu lub
gro藕bie natychmiastowego u偶ycia przemocy 铿亃ycznej na osobie, albo
doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomno艣ci lub bezbronno艣ci.
18.
Przew贸z towar贸w pojazdami nienormatywnymi - uwa偶a si臋
przew贸z towar贸w pojazdami i zestawami pojazdowymi, co do
kt贸rych wymagane jest uzyskanie zezwolenia na przejazdy pojazdami
nienormatywnymi.
19.
RTV, Audio Hi-Fi, sprz臋t telekomunikacyjny, fotogra铿乧zny
i medyczny - uwa偶a si臋, nast臋puj膮ce przedmioty, sprz臋ty i urz膮dzenia
stacjonarne i przeno艣ne oraz samochodowe - w szczeg贸lno艣ci:
konsole do gier, radia i odtwarzacze p艂yt CD, MP3/MP4, monitory,
telewizory,, wy艣wietlacze, odtwarzacze i nagrywarki DVD oraz Blu-Ray,
wzmacniacze, g艂o艣niki, kolumny g艂o艣nikowe, kable i przewody Hi-Fi,
s艂uchawki, aparaty telefoniczne, stacjonarne i kom贸rkowe, centralki
telefoniczne, aparaty fotogra铿乧zne, aparatur臋 i urz膮dzenia medyczne.
20.
Stan po spo偶yciu alkoholu lub nietrze藕wo艣ci - uwa偶a si臋 stan,
w kt贸rym zawarto艣膰 alkoholu we krwi przekracza odpowiednio
0,2 lub 0,5 promila.
21.
Warto艣ci pieni臋偶ne i precjoza - uwa偶a si臋 krajowe i zagraniczne
znaki pieni臋偶ne, czeki, weksle i inne dokumenty zast臋puj膮ce
w obrocie got贸wk臋 oraz z艂oto, srebro, platyn臋 i pozosta艂e metale
z grupy platynowc贸w oraz wyroby z tych metali, a tak偶e kamienie
szlachetne, per艂y i bursztyny, wszelkiego rodzaju karty telefoniczne
oraz druki 艣cis艂ego zarachowania opatrzone nomina艂em
(w szczeg贸lno艣ci bony towarowe, bilety).
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
搂 4
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno艣膰 cywilna
przewo藕nika za powsta艂膮 w okresie ubezpieczenia utrat臋, ubytek lub
uszkodzenie przesy艂ki towarowej w trakcie wykonywania krajowego
transportu samochodowego, kt贸r膮 Ubezpieczaj膮cy ponosi zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe.
Przedmiotem ubezpieczenia obj臋ta jest odpowiedzialno艣膰
Ubezpieczaj膮cego wy艂膮cznie, je偶eli otrzyma艂 zlecenie przewozu, a list
przewozowy zosta艂 wystawiony na Ubezpieczaj膮cego lub na jego
zleceniodawc臋.
2. Przedmiotem ubezpieczenia nie s膮 kary pieni臋偶ne na艂o偶one na
przewo藕nika lub osoby, za kt贸re ponosi odpowiedzialno艣膰 w tym kary
umowne, przewo藕ne oraz obowi膮zek zap艂aty c艂a.
WY艁膭CZENIA ODPOWIEDZIALNO艢CI
搂 5
1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialno艣ci, je偶eli
Ubezpieczaj膮cy lub osoba, za kt贸r膮 Ubezpieczaj膮cy ponosi
odpowiedzialno艣膰, wyrz膮dzi艂a szkod臋 umy艣lnie.
2. Ponadto ochron膮 ubezpieczeniow膮 nie jest obj臋ta odpowiedzialno艣膰
cywilna za szkody powsta艂e wskutek:
1) u偶ycia pojazdu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju
towaru lub niesprawnego technicznie,
2) prowadzenia pojazdu przez osoby nieposiadaj膮ce odpowiednich
uprawnie艅,
3) pozostawienia pojazdu bez opieki,
4) przekazania towaru nieuprawnionemu odbiorcy,
5) kon铿乻katy towaru,
6) kradzie偶y lub niedostarczenia towaru przez osoby, kt贸re fa艂szywie
poda艂y si臋 za okre艣lonego przewo藕nika i wy艂udzi艂y towar do przewozu,
7) rabunku.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje przewoz贸w przesy艂ek
kurierskich, przewoz贸w w zakresie us艂ug przeprowadzki, przewoz贸w
w ramach pomocy drogowej lub us艂ugi Assistance oraz towar贸w
u偶ywanych lub zniszczonych.
4. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialno艣ci, je艣li kierowca
znajdowa艂 si臋 w stanie po spo偶yciu alkoholu, nietrze藕wo艣ci lub
odurzenia 艣rodkami, po u偶yciu kt贸rych prowadzenie pojazdu jest
zabronione lub niewskazane.
5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek,
wykraczaj膮ce poza uregulowania zawarte w ustawie Prawo
przewozowe, postanowienia umowne z umowy przewozu.
搂 6
1. O ile na wniosek Ubezpieczaj膮cego zakres ochrony nie zosta艂
rozszerzony poprzez w艂膮czenie do umowy ubezpieczenia
indywidualnych klauzul, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
r贸wnie偶 odpowiedzialno艣ci cywilnej przewo藕nika za przew贸z:
1) AGD, RTV, Audio Hi-Fi, sprz臋tu telekomunikacyjnego,
fotogra铿乧znego oraz medycznego i ich podzespo艂贸w,
2) alkoholu, wyrob贸w tytoniowych,
background image
3
TM/OW025/1210
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*op艂ata za po艂膮czenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
3) dzie艂 sztuki, zbior贸w 铿乴atelistycznych i numizmatycznych,
4) kontener贸w powierzonych,
5) kosmetyk贸w,
6) lek贸w i wyrob贸w przemys艂u farmaceutycznego,
7) materia艂贸w niebezpiecznych ADR,
8) opon i cz臋艣ci samochodowych,
9) pojazd贸w samochodowych,
10) sprz臋tu i akcesori贸w komputerowych oraz ich cz臋艣ci sk艂adowych,
11) warto艣ci pieni臋偶nych i precjoz贸w,
12) innych dokument贸w ni偶 wymienione w pkt 11),
13) towar贸w pojazdami nienormatywnymi,
14) towar贸w z kontrolowan膮 temperatur膮 przewozu,
15) 偶ywych zwierz膮t,
oraz odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e podczas i w wyniku:
16) czynno艣ci za艂adunkowych i roz艂adunkowych dokonywanych przez
przewo藕nika,
17) czynno艣ci zabezpieczania towaru do przewozu dokonywanych
przez przewo藕nika.
2. Odpowiedzialno艣膰 przewo藕nika za szkod臋 w towarze powsta艂膮
w zwi膮zku z nieterminowym podstawieniem pojazdu lub op贸藕nieniem
w dostawie towaru nie s膮 obj臋te ochron膮 ubezpieczeniow膮.
3. Ochron膮 ubezpieczeniow膮 nie jest obj臋ta odpowiedzialno艣膰 cywilna
przewo藕nika z tytu艂u obowi膮zku zwrotu innych koszt贸w zwi膮zanych
z przewozem przesy艂ki, o kt贸rych mowa w art. 82 ustawy Prawo
przewozowe.
4. Umow膮 ubezpieczenia nie s膮 obj臋te roszczenia z tytu艂u zast臋pczego
wykonania um贸w, roszczenia o zwrot koszt贸w poniesionych na poczet
lub w celu wykonania umowy przewozu.
5. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialno艣ci, je偶eli
Ubezpieczaj膮cy dzia艂aj膮cy w charakterze przewo藕nika w krajowym
transporcie drogowym nie posiada odpowiedniego za艣wiadczenia
o prowadzeniu dzia艂alno艣ci gospodarczej w tym zakresie oraz
wymaganej przepisami licencji, koncesji i/lub zezwole艅 na
prowadzenie tego typu dzia艂alno艣ci.
6. Odpowiedzialno艣膰, o kt贸rej mowa w ust. 1, zostaje obj臋ta zakresem
ubezpieczenia poprzez w艂膮czenie dodatkowych klauzul tylko w takim
zakresie, w jakim stanowi膮 to klauzule wskazane w 搂 32.
7. Za op艂at膮 dodatkowej sk艂adki i na uzgodnionych przez strony
indywidualnych, dodatkowych warunkach ochron膮 ubezpieczeniow膮
mo偶na obj膮膰 odpowiedzialno艣膰 cywiln膮 przewo藕nika, o kt贸rej mowa
w 搂 6 ust. 2.
SPOS脫B ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA
搂 7
1. Umow臋 ubezpieczenia zawiera si臋 na podstawie sporz膮dzonego
w formie pisemnej i podpisanego przez Ubezpieczaj膮cego wniosku
ubezpieczeniowego.
2. Wniosek ubezpieczeniowy powinien zawiera膰, co najmniej
nast臋puj膮ce dane:
1) oznaczenie Ubezpieczaj膮cego i jego adres,
2) dat臋 za艂o偶enia 铿乺my i otrzymania licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego,
3) okre艣lenie liczby u偶ywanych przez Ubezpieczaj膮cego i b臋d膮cych
w jego dyspozycji pojazd贸w,
4) o艣wiadczenie ubezpieczaj膮cego czy wnioskuje o obj臋cie ochron膮
ubezpieczeniow膮, o kt贸rej mowa w par. 6 ust. 1 odpowiedzialno艣ci
cywilnej przewo藕nika, za przewozy okre艣lonych tam towar贸w
i urz膮dze艅 lub wyszczeg贸lnionych czynno艣ci,
5) wysoko艣膰 przewidywanych przychod贸w z us艂ug przewozowych,
6) okres ubezpieczenia,
7) sum臋 gwarancyjn膮 wyra偶on膮 w z艂otych polskich lub walucie obcej,
8) przyczyny, ilo艣ci i wielko艣ci szk贸d wyrz膮dzonych w ci膮gu
ostatnich 3 lat.
3. Ubezpieczyciel mo偶e uzale偶ni膰 zawarcie umowy ubezpieczenia od
uzyskania dodatkowych informacji zwi膮zanych z umow膮.
4. Je偶eli wniosek nie zawiera wszystkich danych okre艣lonych
w ust. 2, albo zosta艂 sporz膮dzony wadliwie lub niezgodnie
z niniejszymi warunkami, Ubezpieczaj膮cy powinien na wezwanie
Ubezpieczyciela odpowiednio go uzupe艂ni膰 lub sporz膮dzi膰 nowy
wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma Ubezpieczyciela.
搂 8
1. Ubezpieczaj膮cy obowi膮zany jest poda膰 Ubezpieczycielowi
wszystkie znane sobie okoliczno艣ci oraz udzieli膰 odpowiedzi na
pytania zamieszczone we wniosku lub formularzu oferty albo przed
zawarciem umowy w innych pismach. Je偶eli Ubezpieczyciel zawar艂
umow臋 ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczaj膮cego na
poszczeg贸lne pytania, pomini臋te okoliczno艣ci uwa偶a si臋 za nieistotne.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj膮cy
obowi膮zany jest niezw艂ocznie zg艂asza膰 Ubezpieczycielowi zmiany
okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w ust. 1.
3. Je偶eli Ubezpieczaj膮cy dzia艂a艂 przez przedstawiciela, to obowi膮zek
okre艣lony w ust. 1 i 2 ci膮偶y r贸wnie偶 na przedstawicielu i obejmuje
tak偶e okoliczno艣ci znane przedstawicielowi.
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
obowi膮zki okre艣lone w ust. 1 i 2 spoczywaj膮 zar贸wno na
Ubezpieczaj膮cym, jak i na Ubezpieczonym, chyba 偶e Ubezpieczony nie
wiedzia艂 o zawarciu umowy na jego rachunek.
5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno艣ci za skutki okoliczno艣ci,
kt贸re z naruszeniem ust. 1 - 4 nie zosta艂y podane do jego wiadomo艣ci.
Je偶eli do naruszenia ust. 1 - 4 dosz艂o z winy umy艣lnej, w razie
w膮tpliwo艣ci przyjmuje si臋, 偶e wypadek przewidziany umow膮 i jego
nast臋pstwa s膮 skutkiem okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w zdaniu
poprzedzaj膮cym.
UMOWA ZAWARTA NA CUDZY RACHUNEK
搂 9
1. Ubezpieczaj膮cy mo偶e zawrze膰 umow臋 ubezpieczenia na cudzy
rachunek. Osoba, na rachunek kt贸rej zosta艂a zawarta umowa jest
w takim przypadku Ubezpieczonym.
2. Roszczenie o zap艂at臋 sk艂adki przys艂uguje Ubezpieczycielowi
wy艂膮cznie przeciwko Ubezpieczaj膮cemu. Zarzut maj膮cy wp艂yw
na odpowiedzialno艣膰 Ubezpieczyciela mo偶e on podnie艣膰 r贸wnie偶
przeciwko Ubezpieczonemu.
3. Ubezpieczony mo偶e 偶膮da膰, by Ubezpieczyciel udzieli艂 mu informacji
o postanowieniach zawartej umowy oraz o Og贸lnych Warunkach
Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotycz膮 praw i obowi膮zk贸w
Ubezpieczonego.
background image
TM/OW025/1210
4
SUMA GWARANCYJNA I SK艁ADKA UBEZPIECZENIOWA
搂 10
1. W umowie ubezpieczenia ustala si臋 sum臋 gwarancyjn膮, kt贸ra
stanowi g贸rn膮 granic臋 odpowiedzialno艣ci Ubezpieczyciela.
2. O ile umowa nie stanowi inaczej, sum臋 gwarancyjn膮 ustala si臋 dla
ka偶dego zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. W stosunku do okre艣lonych rodzaj贸w rozszerze艅 (klauzul) mo偶na
w umowie okre艣li膰 indywidualne limity w ramach sumy gwarancyjnej
(sublimity).
4. Ubezpieczyciel ustala sk艂adk臋 ubezpieczeniow膮 po dokonaniu oceny
ryzyka.
搂 11
1. Wysoko艣膰 sk艂adki ubezpieczeniowej ustala Ubezpieczyciel po
dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie taryfy
obowi膮zuj膮cej w dniu zawarcia umowy.
2. Sk艂adka mo偶e ulec zni偶ce ze wzgl臋du na:
1) podwy偶szenie franszyzy redukcyjnej w stosunku do standardowej,
2) wprowadzenie wyra偶onego procentowo udzia艂u w艂asnego
Ubezpieczaj膮cego w szkodzie,
3) wprowadzenie do umowy klauzul i/lub postanowie艅 dodatkowych
zaw臋偶aj膮cych zakres ubezpieczenia,
4) udokumentowany roczny lub d艂u偶szy okres ubezpieczenia bez
szk贸d i roszcze艅,
5) jednorazow膮 p艂atno艣膰 sk艂adki.
3. Sk艂adka mo偶e ulec podwy偶szeniu ze wzgl臋du na:
1) wprowadzenie do umowy klauzul i/lub postanowie艅 dodatkowych
rozszerzaj膮cych zakres ubezpieczenia,
2) roz艂o偶enie p艂atno艣ci sk艂adki na wi臋cej ni偶 2 raty.
4. Ubezpieczyciel mo偶e, w przypadkach uzasadnionych specy铿乲膮
dzia艂alno艣ci ubezpieczaj膮cego, zg艂oszonymi szkodami lub innymi
wa偶nymi czynnikami maj膮cymi wp艂yw na ocen臋 ryzyka, wyznaczy膰
sk艂adk臋 ubezpieczeniow膮 uwzgl臋dniaj膮c powy偶sze czynniki.
5. Przy roz艂o偶eniu sk艂adki na raty, Ubezpieczaj膮cy obowi膮zany jest
wnie艣膰 pierwsz膮 rat臋, stanowi膮c膮 nie mniej ni偶 25% szacunkowej
sk艂adki rocznej.
6. Ubezpieczaj膮cy obowi膮zany jest do sporz膮dzenia rocznego
zestawienia op艂at pobranych za wykonane us艂ugi przewozowe.
Zestawienie to Ubezpieczaj膮cy powinien przed艂o偶y膰 Ubezpieczycielowi
do dnia 20 nast臋pnego miesi膮ca po zako艅czeniu okresu
ubezpieczenia. Ostatecznego rozliczenia sk艂adki dokonuje
Ubezpieczyciel w ci膮gu 14 dni od dnia przekazania zestawienia
przychod贸w z przewoz贸w.
7. Zaniechanie lub op贸藕nienie przed艂o偶enia rozliczenia rocznych
przychod贸w z przewoz贸w b臋dzie skutkowa艂o zwy偶k膮 stawki
ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczeniowy o 10%.
8. Sk艂adka p艂atna jest w terminie okre艣lonym w rachunku
wystawionym przez Ubezpieczyciela.
OKRES UBEZPIECZENIA, CZAS TRWANIA
ODPOWIEDZIALNO艢CI UBEZPIECZYCIELA
搂 12
Okres ubezpieczenia oznacza si臋 w umowie.
搂 13
1. Za pocz膮tek okresu ubezpieczenia uwa偶a si臋 dat臋 i godzin臋
uzgodnion膮 przez strony umowy.
2. Okres ubezpieczenia trwa 1 rok, chyba 偶e umow臋 zawarto na okres
kr贸tszy (ubezpieczenie kr贸tkoterminowe).
WYGA艢NI臉CIE STOSUNKU UBEZPIECZENIOWEGO
搂 14
Je偶eli umow臋 ubezpieczenia zawarto na okres przekraczaj膮cy
6 miesi臋cy, Ubezpieczaj膮cy ma prawo odst膮pienia od umowy
ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczaj膮cy
jest przedsi臋biorc膮 - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Odst膮pienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczaj膮cego
z obowi膮zku zap艂aty sk艂adki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udziela艂
ochrony ubezpieczeniowej.
搂 15
Je偶eli umowa jest zawarta na czas okre艣lony, Ubezpieczyciel mo偶e j膮
wypowiedzie膰 jedynie w przypadkach okre艣lonych przepisami prawa,
a tak偶e z wa偶nych powod贸w, za kt贸re uwa偶a si臋: utrat臋 licencji,
zezwolenia, koncesji lub innej decyzji uprawniaj膮cej do prowadzenia
dzia艂alno艣ci, zmian臋 pro铿乴u dzia艂alno艣ci Ubezpieczaj膮cego,
a w przypadku ubezpieczenia na cudzy rachunek - Ubezpieczonego.
搂 16
W razie ujawnienia okoliczno艣ci, kt贸ra poci膮ga za sob膮 istotn膮
zmian臋 prawdopodobie艅stwa wypadku, ka偶da ze stron mo偶e 偶膮da膰
odpowiedniej zmiany wysoko艣ci sk艂adki, poczynaj膮c od chwili, w kt贸rej
zasz艂a ta okoliczno艣膰, nie wcze艣niej jednak ni偶 od pocz膮tku bie偶膮cego
okresu ubezpieczenia. W razie zg艂oszenia takiego 偶膮dania druga
strona mo偶e w terminie 14 dni wypowiedzie膰 umow臋 ze skutkiem
natychmiastowym.
PRAWA I OBOWI膭ZKI STRON UMOWY
搂17
1. Ubezpieczaj膮cy i osoba, za kt贸r膮 ponosi odpowiedzialno艣膰,
obowi膮zany jest przestrzega膰 zalece艅 i instrukcji wynikaj膮cych ze
zlecenia transportu oraz przestrzega膰 zasad i przepis贸w maj膮cych na
celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczeg贸lno艣ci dotycz膮cych
bezpiecze艅stwa w ruchu drogowym oraz sprawdzi膰 tre艣膰 listu
przewozowego (ilo艣膰 i wag臋 towaru, jego cechy i numery) oraz stan
towaru i jego opakowania.
2. Je偶eli przewo藕nik nie ma mo偶liwo艣ci sprawdzenia danych
dotycz膮cych towaru, a ma zastrze偶enia co do stanu przyjmowanej do
przewozu przesy艂ki, powinien je wpisa膰 wraz z uzasadnieniem do listu
przewozowego.
3. Je偶eli Ubezpieczaj膮cy lub osoba, za kt贸r膮 ponosi艂 odpowiedzialno艣膰
z winy umy艣lnej lub ra偶膮cego niedbalstwa nie dope艂ni艂a obowi膮zk贸w
okre艣lonych w ust. 1 lub 2, a mia艂o to wp艂yw na powstanie szkody lub
jej rozmiar, Ubezpieczyciel mo偶e odm贸wi膰 wyp艂aty odszkodowania
w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci w zakresie, w jakim niedope艂nienie tych
obowi膮zk贸w mia艂o wp艂yw na powstanie szkody lub jej rozmiar.
4. Ubezpieczaj膮cy obowi膮zany jest informowa膰 Ubezpieczyciela
o zmianie adresu lub siedziby.
background image
5
TM/OW025/1210
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*op艂ata za po艂膮czenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
搂 18
1. W razie zaj艣cia wypadku Ubezpieczaj膮cy obowi膮zany jest u偶y膰
dost臋pnych mu 艣rodk贸w w celu zapobie偶enia lub zmniejszenia
rozmiar贸w szkody oraz zabezpieczenia bezpo艣rednio zagro偶onego
mienia przed szkod膮.
2. Je偶eli Ubezpieczaj膮cy z winy umy艣lnej lub ra偶膮cego niedbalstwa nie
zastosowa艂 艣rodk贸w okre艣lonych w ust. 1, Ubezpieczyciel wolny jest
od odpowiedzialno艣ci za szkody powsta艂e z tego powodu.
3. Ubezpieczaj膮cy obowi膮zany jest ponadto:
1) W przypadku stwierdzenia kradzie偶y towaru zawiadomi膰 policj臋
w celu sporz膮dzenia protoko艂u i wszcz臋cia stosownego post臋powania,
2) podj膮膰 aktywn膮 wsp贸艂prac臋 z Ubezpieczycielem w celu wyja艣nienia
wszelkich okoliczno艣ci i przyczyn powstania szkody i ustalenia
jej rozmiaru oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszcze艅
regresowych Ubezpieczyciela,
3) je偶eli przed wydaniem przesy艂ki oka偶e si臋, 偶e dozna艂a ona ubytku
lub uszkodzenia, ustali膰 protokolarnie stan przesy艂ki oraz okoliczno艣ci
powstania szkody,
4) stosowa膰 si臋 do zalece艅 Ubezpieczyciela, udziela膰 mu informacji
i niezb臋dnych pe艂nomocnictw.
4. Je偶eli Ubezpieczaj膮cy nie dope艂ni艂 obowi膮zk贸w okre艣lonych
w ust. 3, Ubezpieczyciel mo偶e odm贸wi膰 wyp艂aty odszkodowania
w ca艂o艣ci lub w odpowiedniej cz臋艣ci, w zakresie, w jakim
niedope艂nienie tych obowi膮zk贸w mia艂o wp艂yw na mo偶liwo艣膰 ustalenia
przyczyny szkody lub jej rozmiaru.
搂 19
1. W razie powstania szkody do obowi膮zk贸w Ubezpieczaj膮cego nale偶y
niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 3 dni po powstaniu szkody lub
uzyskaniu o niej wiadomo艣ci, zawiadomi膰 Ubezpieczyciela o szkodzie.
2. W razie naruszenia przez Ubezpieczaj膮cego z winy umy艣lnej
lub ra偶膮cego niedbalstwa obowi膮zku okre艣lonego w ust臋pie
poprzedzaj膮cym Ubezpieczyciel mo偶e odpowiednio zmniejszy膰
艣wiadczenie, je偶eli naruszenie przyczyni艂o si臋 do zwi臋kszenia szkody
lub uniemo偶liwi艂o Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczno艣ci i skutk贸w
wypadku.
3. Skutki braku zawiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku nie
nast臋puj膮, je偶eli Ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do
zawiadomienia otrzyma艂 wiadomo艣膰 o okoliczno艣ciach, kt贸re nale偶a艂o
poda膰 do jego wiadomo艣ci.
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek,
obowi膮zkiem okre艣lonym w ust臋pie poprzedzaj膮cym obci膮偶a
si臋 zar贸wno Ubezpieczaj膮cego, jak i Ubezpieczonego, chyba 偶e
Ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek.
搂 20
1. W razie zg艂oszenia roszczenia o naprawienie szkody Ubezpieczaj膮cy
ma obowi膮zek zaniechania dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do zaspokojenia
poszkodowanego, uznania jego roszcze艅 b膮d藕 zawarcia z nim ugody,
do czasu uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczyciela.
2. Zaspokojenie lub uznanie przez Ubezpieczaj膮cego roszczenia osoby
poszkodowanej bez wymaganej pisemnej zgody nie ma wp艂ywu na
odpowiedzialno艣膰 Ubezpieczyciela.
ODPOWIEDZIALNO艢膯 UBEZPIECZYCIELA
搂 21
1. Odpowiedzialno艣膰 Ubezpieczyciela rozpoczyna si臋 od dnia
i godziny wskazanej w umowie jako pocz膮tek okresu ubezpieczenia,
pod warunkiem, 偶e sk艂adka lub jej pierwsza rata zostanie zap艂acona
w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia, z zastrze偶eniem
postanowie艅 ust. 2 i ust. 3.
2. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno艣膰 przed
zap艂aceniem sk艂adki lub jej pierwszej raty, a sk艂adka nie zostanie
zap艂acona w terminie, Ubezpieczyciel mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 ze
skutkiem natychmiastowym i 偶膮da膰 zap艂aty sk艂adki za okres, przez
kt贸ry udziela艂 ochrony ubezpieczeniowej. Z braku wypowiedzenia
umowa wygasa z ko艅cem okresu, na kt贸ry przypada艂a niezap艂acona
sk艂adka.
3. Niezap艂acenie kolejnej raty sk艂adki w podanej przez Ubezpieczyciela
wysoko艣ci i terminie, powoduje ustanie odpowiedzialno艣ci
Ubezpieczyciela, tylko wtedy gdy po up艂ywie terminu na zap艂at臋 raty
sk艂adki Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczaj膮cego do zap艂aty
z zagro偶eniem, 偶e brak zap艂aty w terminie 7 dni od dor臋czenia
wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialno艣ci.
4. Je偶eli zap艂ata dokonywana jest w formie przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego, za dzie艅 zap艂aty uwa偶a si臋 dzie艅 zlecenia
zap艂aty w banku lub w urz臋dzie pocztowym na w艂a艣ciwy rachunek
Ubezpieczyciela - pod warunkiem, 偶e na rachunku Ubezpieczaj膮cego
by艂y zgromadzone wystarczaj膮ce 艣rodki, w odmiennym przypadku
za dzie艅 zap艂aty uwa偶a si臋 dzie艅 uznania rachunku Ubezpieczyciela
odpowiedni膮 kwot膮.
5. Za zap艂at臋 sk艂adki lub raty sk艂adki, nie uwa偶a si臋 zap艂aty kwoty
innej ni偶 wynikaj膮ca z umowy ubezpieczenia.
6. Odpowiedzialno艣膰 Ubezpieczyciela ko艅czy si臋 z up艂ywem okresu
ubezpieczenia, chyba 偶e stosunek ubezpieczeniowy wygas艂 przed tym
terminem lub trwa po tym terminie, jednak偶e wy艂膮cznie w odniesieniu
do zdarze艅, kt贸re mia艂y miejsce i zosta艂y zg艂oszone Ubezpieczycielowi
w okresie ubezpieczenia.
搂 22
Z zastrze偶eniem postanowienia 搂 24 ust. 3 niniejszych og贸lnych
warunk贸w ubezpieczenia, Ubezpieczyciel odpowiada w granicach
odpowiedzialno艣ci cywilnej Ubezpieczaj膮cego do wysoko艣ci sumy
gwarancyjnej ustalonej w umowie, bez wzgl臋du na ilo艣膰 i wielko艣膰
szk贸d powsta艂ych z tego samego zdarzenia.
搂 23
1. Ubezpieczyciel ma obowi膮zek dokonania oceny sytuacji faktycznej
i prawnej oraz podj臋cia decyzji o uznaniu roszczenia i wyp艂acie
odszkodowania.
2. W ka偶dym czasie Ubezpieczyciel ma prawo wyp艂aci膰
odszkodowanie w wysoko艣ci sumy gwarancyjnej lub mniejszej
sumy, kt贸r膮 mog膮 by膰 zaspokojone roszczenia wynikaj膮ce ze
zdarzenia, zwalniaj膮c si臋 z obowi膮zku dalszego prowadzenia
sprawy/post臋powania likwidacyjnego oraz ponoszenia innych
koszt贸w.
background image
TM/OW025/1210
6
WYP艁ATA ODSZKODOWANIA
搂 26
1. Franszyza redukcyjna wynosi r贸wnowarto艣膰 200 EUR chyba,
偶e w umowie ustalono franszyz臋 na innym poziomie. Franszyz臋
oblicza si臋 wed艂ug 艣redniego kursu og艂oszonego przez Prezesa NBP
obowi膮zuj膮cego w dniu powstania szkody i stosuje si臋 j膮 na jedno
zdarzenie/wypadek, chyba, 偶e w umowie ustalono stosowanie
franszyzy na przesy艂k臋.
2. Odszkodowanie pomniejsza si臋 o wysoko艣膰 franszyzy redukcyjnej
ustalonej w umowie ubezpieczenia.
3. O ile nie um贸wiono si臋 inaczej suma pieni臋偶na wyp艂acona przez
Ubezpieczyciela nie mo偶e by膰 wy偶sza od poniesionej szkody.
搂 27
1. Wraz z zawiadomieniem o zg艂oszeniu roszczenia
odszkodowawczego Ubezpieczaj膮cy obowi膮zany jest dostarczy膰
Ubezpieczycielowi nast臋puj膮ce dokumenty do rozpatrzenia wniosku
o wyp艂at臋 odszkodowania:
1) orygina艂 listu przewozowego,
2) zlecenie przewozowe,
3) faktur臋 i specy铿乲acj臋 przewo偶onego towaru,
4) protok贸艂 sporz膮dzony na okoliczno艣膰 powstania szkody, podaj膮c jej
przyczyny, okoliczno艣ci i rozmiary,
5) o艣wiadczenie kierowcy dotycz膮ce okoliczno艣ci powstania
przedmiotowej szkody,
6) notatk臋 policyjn膮,
7) prawo jazdy kierowcy,
8) zapis termografu w przypadku dokonywania przewozu 艂adunku
samochodem/naczep膮 ch艂odni膮,
9) licencji na wykonywanie mi臋dzynarodowego transportu
drogowego,
10) dow贸d rejestracyjny pojazdu,
11) o艣wiadczenie informuj膮ce o tym czy Ubezpieczaj膮cy zawar艂
w czasie trwania niniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowe
ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej przewo藕nika w ruchu
mi臋dzynarodowym lub ubezpieczenie 艂adunku w innym lub innych
zak艂adach ubezpiecze艅,
12) roszczenie poszkodowanego wraz z kalkulacj膮 wysoko艣ci szkody
i o艣wiadczeniem poszkodowanego czy ubezpieczy艂 艂adunek w zakresie
cargo oraz stanowisko Ubezpieczaj膮cego co do jego zasadno艣ci.
2. Ubezpieczaj膮cy ma obowi膮zek udost臋pni膰 inne dokumenty, kt贸re
Ubezpieczyciel uzna za niezb臋dne do rozpatrzenia wniosku o wyp艂at臋
odszkodowania.
搂 28
1. Je偶eli przeciwko sprawcy wypadku wszcz臋te zosta艂o post臋powanie
karne, albo je偶eli osoba poszkodowana wyst膮pi z roszczeniem
o odszkodowanie na drog臋 s膮dow膮, Ubezpieczaj膮cy obowi膮zany jest
niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 5 dni od uzyskania dokumentu
stwierdzaj膮cego wszcz臋cie post臋powania, zawiadomi膰 o tym
Ubezpieczyciela i dor臋czy膰 mu odpis tego dokumentu.
2. Ubezpieczaj膮cy obowi膮zany jest dor臋czy膰 Ubezpieczycielowi
orzeczenie s膮du w terminie umo偶liwiaj膮cym mu zaj臋cie stanowiska
odno艣nie wniesienia 艣rodka odwo艂awczego.
搂 24
1. Z zastrze偶eniem odmiennych postanowie艅 niniejszych Og贸lnych
Warunk贸w Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wyp艂aca osobie
uprawnionej nale偶ne odszkodowanie, ustalone wed艂ug zasad
odpowiedzialno艣ci cywilnej Ubezpieczaj膮cego wynikaj膮cej z przepis贸w
ustawy Prawo przewozowe.
2. Ubezpieczyciel pokrywa tak偶e:
1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawc贸w, powo艂anych w pisemnym
uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczno艣ci,
przyczyn lub rozmiaru szkody,
2) niezb臋dne koszty obrony s膮dowej w sporze prowadzonym za
zgod膮 Ubezpieczyciela; je偶eli w wyniku wypadku powoduj膮cego
odpowiedzialno艣膰 Ubezpieczaj膮cego obj臋t膮 ochron膮 ubezpieczeniow膮
zostanie przeciwko sprawcy szkody wdro偶one post臋powanie karne,
Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, je偶eli za偶膮da艂 powo艂ania
obro艅cy lub wyrazi艂 zgod臋 na pokrycie tych koszt贸w,
3) niezb臋dne koszty koniecznych dzia艂a艅 podj臋tych przez
Ubezpieczaj膮cego, zleconych przez spedytora lub inn膮 osob臋
zwi膮zan膮 umow膮 przewozu - bezpo艣rednio po wyst膮pieniu wypadku
w celu zapobie偶enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiar贸w, je偶eli
艣rodki te by艂y w艂a艣ciwe, chocia偶by okaza艂y si臋 bezskuteczne.
3. Za koszty, o kt贸rych mowa w ust. 2, Ubezpieczyciel odpowiada
ponad sum臋 gwarancyjn膮, jednak偶e nie wi臋cej ni偶 10% ustalonej
w umowie sumy gwarancyjnej. W razie wyp艂aty odszkodowania
w wysoko艣ci sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zwraca tylko te
koszty, kt贸re zosta艂y poniesione przed dniem wyp艂aty odszkodowania.
搂 25
1. Wysoko艣膰 nale偶nego uprawnionemu odszkodowania za utrat臋 lub
ubytek przesy艂ki nie mo偶e przewy偶sza膰 warto艣ci, kt贸r膮 ustala si臋 na
podstawie i w nast臋puj膮cej kolejno艣ci:
1) ceny netto wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy albo,
2) ceny netto wynikaj膮cej z cennika obowi膮zuj膮cego w dniu nadania
przesy艂ki do przewozu b膮d藕,
3) warto艣ci netto rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu
i czasie ich nadania.
2. W razie niemo偶no艣ci ustalenia wysoko艣ci odszkodowania w spos贸b
okre艣lony w ust. 1 wysoko艣膰 t臋 ustala rzeczoznawca.
3. W razie uszkodzenia przesy艂ki odszkodowanie ustala si臋
w wysoko艣ci odpowiadaj膮cej procentowemu zmniejszeniu si臋
warto艣ci netto.
4. Wysoko艣膰 odszkodowania, o kt贸rym mowa w ust. 3, nie mo偶e
jednak przewy偶sza膰 kwot odszkodowania przys艂uguj膮cego za:
1) utrat臋 ca艂ej przesy艂ki, je偶eli dozna艂a ona obni偶enia warto艣ci
wskutek uszkodzenia,
2) ubytek tej cz臋艣ci przesy艂ki, kt贸ra dozna艂a obni偶enia warto艣ci
wskutek uszkodzenia.
5. Ubezpieczyciel wyp艂aca odszkodowanie lub 艣wiadczenie na
podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia
w wyniku w艂asnych ustale艅 dokonanych w post臋powaniu, o kt贸rym
mowa w 搂 29, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia
s膮du.
6. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowi膮zany jest do
udokumentowania zasadno艣ci zg艂oszonego roszczenia.
background image
7
TM/OW025/1210
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*op艂ata za po艂膮czenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
搂 29
1. Ubezpieczyciel wyp艂aca odszkodowanie lub 艣wiadczenie na
podstawie uznania roszczenia, w wyniku w艂asnych ustale艅
dokonanych w post臋powaniu dotycz膮cym ustalenia stanu
faktycznego, zasadno艣ci roszcze艅 i wysoko艣ci odszkodowania,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku.
2. Je偶eli wyja艣nienie okoliczno艣ci koniecznych do ustalenia
odpowiedzialno艣ci Ubezpieczyciela albo wysoko艣ci 艣wiadczenia
w terminie wskazanym w ust. 1 by艂o niemo偶liwe, 艣wiadczenie
powinno by膰 spe艂nione w ci膮gu 14 dni od dnia, w kt贸rym przy
zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci wyja艣nienie tych okoliczno艣ci by艂o
mo偶liwe.
3. Bezsporn膮 cz臋艣膰 odszkodowania Ubezpieczyciel wyp艂aca
w terminach wskazanych w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu.
搂 30
Je偶eli uprawniony do wyst膮pienia z roszczeniem nie zgadza si臋
z ustaleniami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia roszczenia
albo, co do wysoko艣ci odszkodowania, mo偶e w ci膮gu 30 dni zg艂osi膰
na pi艣mie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarz膮d
Ubezpieczyciela.
REGRES UBEZPIECZENIOWY
搂 31
1. Z dniem wyp艂aty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela
przys艂uguj膮ce Ubezpieczaj膮cemu roszczenie od osoby trzeciej
odpowiedzialnej za szkod臋, do wysoko艣ci wyp艂aconego
odszkodowania.
2. Nie przechodz膮 na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczaj膮cego
przeciwko osobom, z kt贸rymi Ubezpieczaj膮cy pozostaje we wsp贸lnym
gospodarstwie domowym, chyba 偶e sprawca wyrz膮dzi艂 szkod臋
umy艣lnie.
3. Ubezpieczaj膮cy obowi膮zany jest zabezpieczy膰 mo偶no艣膰
dochodzenia roszcze艅 odszkodowawczych wobec os贸b
odpowiedzialnych za szkod臋, w szczeg贸lno艣ci dostarczy膰
Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz dokona膰
czynno艣ci niezb臋dnych dla skutecznego dochodzenia praw przez
Ubezpieczyciela.
4. W razie zrzeczenia si臋 przez Ubezpieczaj膮cego, bez zgody
Ubezpieczyciela, praw przys艂uguj膮cych mu od os贸b trzecich
z tytu艂u szk贸d lub niespe艂nienia obowi膮zk贸w okre艣lonych w ust. 3,
Ubezpieczyciel mo偶e odm贸wi膰 wyp艂aty odszkodowania w ca艂o艣ci
lub w cz臋艣ci, a w przypadku gdy odszkodowanie zosta艂o ju偶
wyp艂acone - mo偶e 偶膮da膰 jego zwrotu.
KLAUZULE DODATKOWE
搂 32
KLAUZULA 01
W艂膮czenie OCPD za przew贸z materia艂贸w ADR.
1. Z zachowaniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych we wniosku
i w Og贸lnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowi艂y
rozszerzy膰 zakres ubezpieczenia o odpowiedzialno艣膰 za przewozy
materia艂贸w niebezpiecznych ADR, z wy艂膮czeniem odpowiedzialno艣ci
za przewozy materia艂贸w z klasy I i VII ADR.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w spos贸b okre艣lony
w ust. 1 Ubezpieczaj膮cy op艂aci sk艂adk臋 okre艣lon膮 w umowie
ubezpieczenia, jednak nie ni偶sz膮 ni偶 wynika to z obowi膮zuj膮cej taryfy.
KLAUZULA 02A
W艂膮czenie OCPD za przew贸z AGD.
1. Z zachowaniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych we wniosku
i w Og贸lnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowi艂y
rozszerzy膰 zakres ubezpieczenia o odpowiedzialno艣膰 za przewozy
AGD oraz ich podzespo艂贸w.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w spos贸b okre艣lony
w ust. 1 Ubezpieczaj膮cy op艂aci sk艂adk臋 okre艣lon膮 w umowie
ubezpieczenia, jednak nie ni偶sz膮 ni偶 wynika to z obowi膮zuj膮cej taryfy.
KLAUZULA 02B
W艂膮czenie OCPD za przew贸z Audio Hi-Fi, RTV.
1. Z zachowaniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych we wniosku
i w Og贸lnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowi艂y
rozszerzy膰 zakres ubezpieczenia o odpowiedzialno艣膰 za przewozy
RTV, Audio Hi-Fi, sprz臋tu telekomunikacyjny i fotogra铿乧znego
oraz ich podzespo艂贸w.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w spos贸b okre艣lony
w ust. 1 Ubezpieczaj膮cy op艂aci sk艂adk臋 okre艣lon膮 w umowie
ubezpieczenia, jednak nie ni偶sz膮 ni偶 wynika to z obowi膮zuj膮cej taryfy.
KLAUZULA 02C
W艂膮czenie OCPD za przew贸z komputer贸w, akcesori贸w
komputerowych oraz cz臋艣ci sk艂adowych.
1. Z zachowaniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych we wniosku
i w Og贸lnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowi艂y
rozszerzy膰 zakres ubezpieczenia o odpowiedzialno艣膰 za przewozy
komputer贸w i ich podzespo艂贸w, akcesori贸w komputerowych oraz
urz膮dze艅 peryferyjnych ich podzespo艂贸w.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w spos贸b okre艣lony
w ust. 1 Ubezpieczaj膮cy op艂aci sk艂adk臋 okre艣lon膮 w umowie
ubezpieczenia, jednak nie ni偶sz膮 ni偶 wynika to z obowi膮zuj膮cej taryfy.
KLAUZULA 03A
W艂膮czenie OCPD za przew贸z alkoholu.
1. Z zachowaniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych we wniosku
i w Og贸lnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowi艂y
rozszerzy膰 zakres ubezpieczenia o odpowiedzialno艣膰 za przewozy
alkoholu.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w spos贸b okre艣lony
w ust. 1 Ubezpieczaj膮cy op艂aci sk艂adk臋 okre艣lon膮 w umowie
ubezpieczenia, jednak nie ni偶sz膮 ni偶 wynika to z obowi膮zuj膮cej taryfy.
KLAUZULA 03B
W艂膮czenie OCPD za przew贸z wyrob贸w tytoniowych.
1. Z zachowaniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych we wniosku
i w Og贸lnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowi艂y
rozszerzy膰 zakres ubezpieczenia o odpowiedzialno艣膰 za przewozy
wyrob贸w tytoniowych.
background image
TM/OW025/1210
8
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w spos贸b okre艣lony
w ust. 1 Ubezpieczaj膮cy op艂aci sk艂adk臋 okre艣lon膮 w umowie
ubezpieczenia, jednak nie ni偶sz膮 ni偶 wynika to z obowi膮zuj膮cej taryfy.
KLAUZULA 04
W艂膮czenie OCPD za przew贸z kontener贸w powierzonych.
1. Z zachowaniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych we wniosku
i w Og贸lnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowi艂y
rozszerzy膰 zakres ubezpieczenia o odpowiedzialno艣膰 za przewozy
kontener贸w powierzonych przewo藕nikowi wraz z towarem do
przewozu, z wy艂膮czeniem odpowiedzialno艣ci za przewozy kontener贸w,
kt贸re stanowi膮 niezb臋dne opakowanie towaru w przewozie i nie s膮
jednostk膮 transportow膮 zwrotn膮.
2. Warunkiem obj臋cia ochron膮 ubezpieczeniow膮 jest wpisanie
numer贸w kontenera do listu przewozowego.
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w spos贸b okre艣lony
w ust. 1 Ubezpieczaj膮cy op艂aci sk艂adk臋 okre艣lon膮 w umowie
ubezpieczenia, jednak nie ni偶sz膮 ni偶 wynika to z obowi膮zuj膮cej taryfy.
KLAUZULA 05
W艂膮czenie OCPD za przew贸z kosmetyk贸w.
1. Z zachowaniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych we wniosku
i w Og贸lnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowi艂y
rozszerzy膰 zakres ubezpieczenia o odpowiedzialno艣膰 za przewozy
kosmetyk贸w.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w spos贸b okre艣lony
w ust. 1 Ubezpieczaj膮cy op艂aci sk艂adk臋 okre艣lon膮 w umowie
ubezpieczenia, jednak nie ni偶sz膮 ni偶 wynika to z obowi膮zuj膮cej taryfy.
KLAUZULA 06
W艂膮czenie OCPD za przew贸z lek贸w i wyrob贸w przemys艂u
farmaceutycznego.
1. Z zachowaniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych we wniosku
i w Og贸lnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowi艂y
rozszerzy膰 zakres ubezpieczenia o odpowiedzialno艣膰 za przewozy
lek贸w i wyrob贸w farmaceutycznych (w szczeg贸lno艣ci materia艂贸w
i 艣rodk贸w opatrunkowych).
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w spos贸b okre艣lony
w ust. 1 Ubezpieczaj膮cy op艂aci sk艂adk臋 okre艣lon膮 w umowie
ubezpieczenia, jednak nie ni偶sz膮 ni偶 wynika to z obowi膮zuj膮cej taryfy.
KLAUZULA 07
W艂膮czenie OCPD za szkody powsta艂e wskutek rabunku.
1. Z zachowaniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych we wniosku
i w Og贸lnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowi艂y
rozszerzy膰 zakres ubezpieczenia o odpowiedzialno艣膰 za szkody
w czasie przewozu, kt贸re spowodowane zosta艂y bezpo艣rednio wskutek
napadu rabunkowego.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w spos贸b okre艣lony
w ust. 1 Ubezpieczaj膮cy op艂aci sk艂adk臋 okre艣lon膮 w umowie
ubezpieczenia, jednak nie ni偶sz膮 ni偶 wynika to z obowi膮zuj膮cej taryfy.
KLAUZULA 08A
W艂膮czenie OCPD za zlecone czynno艣ci za艂adunkowe
i / lub roz艂adunkowe.
1. Z zachowaniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych we wniosku
i w Og贸lnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowi艂y
rozszerzy膰 zakres ubezpieczenia o odpowiedzialno艣膰 za wykonywane
przez przewo藕nika czynno艣ci za艂adunku, roz艂adunku i towaru.
2. Warunkiem obj臋cia ochron膮 ubezpieczeniow膮 ww. czynno艣ci, jest:
a) pisemne zlecenie wykonania tych czynno艣ci Ubezpieczaj膮cemu
w zleceniu transportowym lub umowie przewozu lub w li艣cie
przewozowym,
b) mo偶liwo艣膰 i umiej臋tno艣膰 dokonania tych czynno艣ci przez
przewo藕nika (kierowc臋),
c) posiadanie urz膮dze艅 za-/roz艂adowczych - odpowiednich dla danego
rodzaju towaru - o ile s膮 niezb臋dne do obs艂ugi czynno艣ci
za-/roz艂adunku.
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w spos贸b okre艣lony
w ust. 1 Ubezpieczaj膮cy op艂aci sk艂adk臋 okre艣lon膮 w umowie
ubezpieczenia, jednak nie ni偶sz膮 ni偶 wynika to z obowi膮zuj膮cej taryfy.
KLAUZULA 08B
W艂膮czenie OCPD za szkody w towarze, wynikaj膮ce z czynno艣ci
zabezpieczania towaru.
1. Z zachowaniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych we wniosku
i w Og贸lnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowi艂y
rozszerzy膰 zakres ubezpieczenia o odpowiedzialno艣膰 za szkody
w przewo偶onym towarze, wynikaj膮ce z wykonywanych przez
przewo藕nika czynno艣ci zabezpieczenia towaru na poje藕dzie.
2. Warunkiem obj臋cia ochron膮 ubezpieczeniow膮 ww. czynno艣ci, jest:
a) zlecenie wykonania tych czynno艣ci Ubezpieczaj膮cemu w zleceniu
transportowym lub zwyczajowe post臋powanie przewo藕nika,
b) mo偶liwo艣膰 i umiej臋tno艣膰 dokonania tych czynno艣ci przez
przewo藕nika (kierowc臋),
c) posiadanie urz膮dze艅 zabezpieczaj膮cych - odpowiednich dla danego
rodzaju towaru.
3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w spos贸b okre艣lony
w ust. 1 Ubezpieczaj膮cy op艂aci sk艂adk臋 okre艣lon膮 w umowie
ubezpieczenia, jednak nie ni偶sz膮 ni偶 wynika to z obowi膮zuj膮cej taryfy.
KLAUZULA 09
W艂膮czenie OCPD za przew贸z zwierz膮t 偶ywych.
1. Z zachowaniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych we wniosku
i w Og贸lnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowi艂y
rozszerzy膰 zakres ubezpieczenia o odpowiedzialno艣膰 za przewozy
zwierz膮t 偶ywych, z wy艂膮czeniem odpowiedzialno艣ci za szkody
w przewozie powsta艂e wskutek padni臋cia lub zachorowania
w trakcie przewozu.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w spos贸b okre艣lony
w ust. 1 Ubezpieczaj膮cy op艂aci sk艂adk臋 okre艣lon膮 w umowie
ubezpieczenia, jednak nie ni偶sz膮 ni偶 wynika to z obowi膮zuj膮cej taryfy.
KLAUZULA 10
W艂膮czenie OCPD za przew贸z pojazd贸w samochodowych.
1. Z zachowaniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych we wniosku
background image
9
TM/OW025/1210
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*op艂ata za po艂膮czenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
i w Og贸lnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowi艂y
rozszerzy膰 zakres ubezpieczenia o odpowiedzialno艣膰 za przewozy
fabrycznie nowych samochod贸w osobowych, ci臋偶arowych i ci膮gnik贸w
siod艂owych, z wy艂膮czeniem odpowiedzialno艣ci za szkody w pojazdach
u偶ywanych lub uszkodzonych.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w spos贸b okre艣lony
w ust. 1 Ubezpieczaj膮cy op艂aci sk艂adk臋 okre艣lon膮 w umowie
ubezpieczenia, jednak nie ni偶sz膮 ni偶 wynika to z obowi膮zuj膮cej taryfy.
KLAUZULA 11
W艂膮czenie OCPD za przew贸z opon i cz臋艣ci samochodowych.
1. Z zachowaniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych we wniosku
i w Og贸lnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowi艂y
rozszerzy膰 zakres ubezpieczenia o odpowiedzialno艣膰 za przewozy
opon i innych cz臋艣ci pojazd贸w samochodowych.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w spos贸b okre艣lony
w ust. 1 Ubezpieczaj膮cy op艂aci sk艂adk臋 okre艣lon膮 w umowie
ubezpieczenia, jednak nie ni偶sz膮 ni偶 wynika to z obowi膮zuj膮cej taryfy.
KLAUZULA 12
W艂膮czenie OCPD za przewozy pojazdami nienormatywnymi.
1. Z zachowaniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych we wniosku
i w Og贸lnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowi艂y
rozszerzy膰 zakres ubezpieczenia o odpowiedzialno艣膰 za przewozy
towar贸w pojazdami nienormatywnymi - wykonywanych zgodnie
z przepisami dotycz膮cymi takich przewoz贸w po drogach publicznych.
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w spos贸b okre艣lony
w ust. 1 Ubezpieczaj膮cy op艂aci sk艂adk臋 okre艣lon膮 w umowie
ubezpieczenia, jednak nie ni偶sz膮 ni偶 wynika to z obowi膮zuj膮cej taryfy.
KLAUZULA 13
W艂膮czenie OCPD za przew贸z towar贸w z kontrolowan膮
temperatur膮 przewozu.
1. Z zachowaniem pozosta艂ych, niezmienionych niniejsz膮 klauzul膮
postanowie艅 umowy ubezpieczenia okre艣lonych we wniosku
i w Og贸lnych Warunkach Ubezpieczenia, strony postanowi艂y
rozszerzy膰 zakres ubezpieczenia o odpowiedzialno艣膰 za przewozy
towar贸w w kontrolowanej temperaturze - zgodnie z Umow膮
o mi臋dzynarodowych przewozach szybko psuj膮cych si臋 artyku艂贸w
偶ywno艣ciowych i o specjalnych 艣rodkach transportu przeznaczonych
do tych przewoz贸w (ATP).
2. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w spos贸b okre艣lony
w ust. 1 Ubezpieczaj膮cy op艂aci sk艂adk臋 okre艣lon膮 w umowie
ubezpieczenia, jednak nie ni偶sz膮 ni偶 wynika to z obowi膮zuj膮cej taryfy.
POSTANOWIENIA KO艃COWE
搂 33
Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wgl膮du do ksi膮g i dokument贸w
Ubezpieczaj膮cego zwi膮zanych z zawart膮 umow膮 ubezpieczenia,
dokument贸w Ubezpieczaj膮cego zwi膮zanych z zawart膮 umow膮
przewozu oraz do sporz膮dzania z nich fotokopii.
Ubezpieczyciel zobowi膮zuje si臋 do zachowania w tajemnicy informacji
o dzia艂alno艣ci Ubezpieczaj膮cego.
搂 34
1. Skargi i za偶alenia Ubezpieczaj膮cego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia b臋d膮cych osobami 铿亃ycznymi rozpatrywane s膮
niezw艂ocznie przez Zarz膮d Ubezpieczyciela lub upe艂nomocnionego
pracownika, po przes艂aniu ich drog膮 pisemn膮 na adres siedziby
Ubezpieczyciela.
2. Po rozpatrzeniu skargi lub za偶alenia, stanowisko Ubezpieczyciela
przes艂ane b臋dzie Ubezpieczaj膮cemu, pisemnie listem poleconym
w terminie 30 dni, na adres wskazany w tre艣ci skargi lub za偶alenia.
搂 35
Spory wynikaj膮ce z niniejszej umowy Ubezpieczenia mog膮 by膰
rozstrzygane przed s膮dami wed艂ug w艂a艣ciwo艣ci og贸lnej albo
przed s膮dem w艂a艣ciwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczaj膮cego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy
ubezpieczenia.
搂 36
1. Wszystkie zawiadomienia i o艣wiadczenia stron umowy powinny
by膰 sk艂adane na pi艣mie za pokwitowaniem lub przes艂ane listem
poleconym.
2. W umowie ubezpieczenia strony mog膮 postanowi膰, 偶e
zawiadomienia i o艣wiadczenia sk艂adane przez strony umowy b臋d膮
dostarczane drugiej stronie za pomoc膮 listu elektronicznego (e-mail),
wiadomo艣ci tekstowej SMS, faksu lub telefonu, odpowiednio na:
wskazany przez strony adres poczty elektronicznej, numer infolinii
Ubezpieczyciela lub numer telefonu kom贸rkowego lub stacjonarnego
wskazanego przez Ubezpieczaj膮cego.
搂 37
1. Prawem w艂a艣ciwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Og贸lnych Warunkach
Ubezpieczenia maj膮 zastosowanie przepisy ustawy o dzia艂alno艣ci
ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku, kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo przewozowe oraz inne powszechnie obowi膮zuj膮ce
przepisy prawa polskiego.
搂 38
Niniejsze Og贸lne Warunki Ubezpieczenia wchodz膮 w 偶ycie
z dniem 1 pa藕dziernika 2012 roku i maj膮 zastosowanie
do um贸w ubezpieczenia zawartych od tej daty.
Prezes Zarz膮du
Piotr Maria 艢liwicki
Cz艂onek Zarz膮du
Adam Roman
background image
TM/OW025/1210
10
background image
11
TM/OW025/1210
Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555
*op艂ata za po艂膮czenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
background image
TM/OW025/1210
12


projekt i wykonanie 漏 2010
Y2 igrekkwadrat - integrator teleinformatyczny
Valid HTML 4.01 Transitional
igrekkwadrat 漏 2015
my ubezpieczamy